030-2299800
Autismeweek

De NVA en het AutismeFonds organiseren ieder jaar rondom Wereld Autisme Dag 2 april, de Autismeweek. In 2018 vindt deze week plaats van 31 maart t/m 7 april. Het thema is Luisteren naar autisme.

Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten die in de NVA Autismeweek 2018 worden georganiseerd verwijzen wij u naar https://autismeweek.nl/