Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
2 juni 2017: Middagsymposium 'Begeleiding van jongeren met autisme in de puberteit'

Middagsymposium van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme

Hoe gaan jongeren met autisme om met relaties, intimiteit en seksualiteit?

Tot voor kort was er amper onderzoek waarin jongeren met autisme zelf werd gevraagd naar hun ervaringen, ideeën en verwachtingen. De laatste jaren wordt er echter steeds meer onderzoek gedaan naar de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met autisme.

Tijdens deze middag vertelt Dr. Jeroen Dewinter, Klinisch Psycholoog, de resultaten van onderzoek bij normaalbegaafde jongens met autisme (tussen de 15 en 18 jaar oud) in vergelijking met jongens uit de algemene Nederlandse bevolking. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek wijst op verschillende ontwikkelingstrajecten, die aan bod komen en worden geïllustreerd.

Kirsten Visser, Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, zal u vervolgens vertellen over de Ik Puber-training; een individuele behandeling die zowel preventief (om jongens en meisjes voor te bereiden op een gezonde psychoseksuele ontwikkeling) als indicatief (wanneer er problemen zijn ontstaan) kan worden aangeboden aan jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar. De resultaten uit een grote gerandomiseerde effectstudie naar de Ik Puber-training en de daaruit volgende klinische implicaties zullen worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Doelgroep: Professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening, in onderwijs- en arbeidsorganisaties en onderzoekers. Maar ook voor studenten (psychologie, orthopedagogiek, medicijnen), zelfstandige beroepsbeoefenaren en de geïnteresseerde ouder.

Locatie: Bildung.city, Spaklerweg 79, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Tijd: 13.30 - 16.15 uur

Deelnamekosten: € 115,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. De abonnees van het tijdschrift WTA betalen € 95,- excl. BTW.

Meer informatie en aanmelding: http://www.020617.autismesymposia.nl/