030-2299800
Meer informatie over het NVA AutismeCongres 9 november 2018

Autisme in ontwikkeling!

Afbeelding Congrespagina 2018

 

Het thema van het NVA Autisme Congres 2018 is Autisme in ontwikkeling! Dit thema benaderen we vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst is er aandacht voor de ontwikkeling van onze kennis over autisme en veranderende visies op wat autisme ‘is’. Daarnaast gaat het over wat een diagnose autisme betekent voor je ontwikkelingsperspectief, en wat al dan niet helpt om de ontwikkeling van mensen met autisme tot bloei te brengen gedurende de diverse fases in de levensloop.

Dit thema krijgt vorm in lezingen van toonaangevende sprekers (waaronder veel ervaringsdeskundigen) en de vertrouwde informatiemarkt. Hier kunt u elkaar ontmoeten en kennismaken met de nieuwste boeken, innovaties, posters met resultaten uit autisme-onderzoek en uiteenlopende organisaties die mensen met autisme een warm hart toedragen. Ook is er weer een stilteruimte voor wie behoefte heeft aan een momentje rust.

Het programma van het NVA Autisme Congres 2018 is samengesteld door de NVA in samenwerking met de beide Academische Werkplaatsen Autisme (Reach-Aut en Samen Doen!). Samen kijken we terug op wat we hebben bereikt, waar we nu staan en welke uitdagingen voor de toekomst we zien. Dit doen we vanuit de gedeelde visie dat we het meest bereiken wanneer mensen met autisme zelf, hun naasten, professionals en wetenschappers de krachten bundelen.

40 jaar NVA - wat hebben we bereikt en hoe nu verder?

In 2018 bestaat de NVA 40 jaar. Bij de oprichting in 1978 hadden veel Nederlanders nog nooit gehoord van autisme, en kregen alleen kinderen met ernstige vormen van autisme - vaak in combinatie met een verstandelijke beperking - een diagnose. De ouders van deze kinderen hebben samen met een aantal zorgprofessionals de NVA opgericht; om ervaringen uit te wisselen, om met elkaar de (nog heel beperkte) kennis over mogelijke therapieën te delen, en om in de politiek te lobbyen voor de toekomst van hun kinderen.

In de loop der jaren kwam er mede dankzij de NVA meer kennis over wat autisme eigenlijk ‘is’ en een groter aanbod van autismezorg. Tegelijkertijd werden de beelden van wat autisme zoal is steeds diverser en nam het aantal diagnoses toe, ook bij vrouwen. De meeste Nederlanders kennen inmiddels wel iemand met autisme; vaak iemand met een normale tot hoge intelligentie die meer of minder problemen ervaart. De diagnose autisme wordt niet meer alleen bij kinderen gesteld, maar op alle leeftijden: er zijn ook mensen die pas na hun 70ste een diagnose autisme krijgen. Deze ontwikkelingen vertaalden zich ook naar het NVA-ledenbestand, dat inmiddels ruim 10.000 leden telt waarvan ca 40% volwassenen met autisme. De toegenomen diversiteit in haar ledenbestand stelt de NVA voor nieuwe kansen en uitdagingen in de belangenbehartiging. Want ál die subgroepen in onze achterban verdienen een stem in ons beleid. Samen met onze ambassadeurs gaan we die uitdaging de komende jaren graag aan.


Canon autisme

Op het NVA Autisme Congres zal Prof. dr. Ina van Berckelaer-Onnes de Canon Autisme presenteren. Zij belicht aan de hand van een aantal mijlpalen de ontwikkelingen in de zorg aan mensen met autisme. Daarin neemt zij ook de mijlpalen in de geschiedenis van de NVA mee.

Terug naar het Programma van het NVA AutismeCongres 2018 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.