Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Expertgroep Autisme en Verstandelijke Beperking

De NVA-Expertgroep ‘Autisme en verstandelijke beperking’ maakt zich sterk voor betere zorg voor deze specifieke doelgroep met dubbele diagnose. Dit doen zij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsmakers. In de Expertgroep zitten ervaringsdeskundigen en overige deskundigen. De huidige samenstelling van de expertgroep ASS&VB: 

 • Bertien van der Sluis (moeder van een kind met autisme), 
 • Willem Mulder (grootvader van een kind met autisme)
 • Tom van Son (orthopedagoog, forensisch psycholoog en coördinator bij het CCE) 
 • Suzanne Agterberg (autismespecialist, eigenaar Spectrumvisie - Autismepaspoort, leerkracht VSO ZMLK) 
 • Peter Stallenberg (vader van een kind met autisme, teamleider kleinschalige behandelgroep, pleegzorg begeleider)
 • Nannie Kruissel (moeder van twee zoons met autisme, actief binnen de NVA) 
 • José Veen-Roelofs (diëtist verstandelijk gehandicaptenzorg)
 • Mandy Langbroek (psychomotorisch therapeut)
 • Petra Lahr (orthopedagoge) 
 • Stance Venderbosch (beleidsmedewerker NVA)

Contact met de Expertgroep kan via mail: expertgroepvb@autisme.nl


Meer lezen over de Expertgroep 

 • Peter Stallenberg, voorzitter van de Expertgroep, schreef voor Engagement met Autisme een artikel over de Expertgroep en de Kwaliteitseisen aan ondersteuning van mensen met ASS en VB (Engagement 2016 nr. 2)

  Download hier het artikel

 • In november 2016 verscheen een flyer met een overzicht van de Kwaliteitseisen en met informatie over de Expertgroep

  Download hier de flyer

 
Artikelen van Expertgroepleden

 • In Engagement 2016 nr. 3 verscheen een artikel van José Veen-Roelofs over het Happy Weight Stippenplan (in te zetten bij eet- en/of gewichtsproblemen bij - onder andere - mensen met autisme en een verstandelijke beperking)

  Download hier het artikel

 • Suzanne Agterberg schreef voor Engagement 2016-4 een artikel over onderwijs-zorgarrangementen in het VSO

  Download hier het artikel