030-2299800
Karin van den Bosch vanaf INSAR, 12 mei 2018

Nieuwe werktool gericht op werkgevers: de Integrated Employment Success Tool

Banner voor blog INSAR 2018

Door Karin van den Bosch

Werk is belangrijk voor veel mensen met autisme. Werk zorgt voor inkomen en draagt daarmee bij aan economische zelfstandigheid. Werk zorgt voor sociale contacten. Werk kan mensen een doel geven en bijdragen aan het gevoel iets te kunnen. Tenslotte vormt werk voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun identiteit.

Toch is het voor veel mensen met autisme moeilijk om werk te vinden en te behouden. Om mensen met autisme hierbij te ondersteunen worden allerlei arbeidsgerelateerde interventies ontwikkeld.
De ‘Integrated Employment Success Tool’(IEST), ontwikkeld door Dr. Melissa Scott en collega’s van de Curtin University, Australië, is een nieuwe loot aan deze stam. Melissa Scott: ‘De meeste arbeidsinterventies richten zich op de persoon met autisme, bijvoorbeeld door sociale vaardigheden te trainen, of door vaardigheden zoals plannen en organiseren te versterken. Maar het vinden en behouden van werk is niet alleen afhankelijk van deze intrinsieke (in de persoon met autisme gelegen) factoren, maar ook van extrinsieke factoren, zoals de arbeidsomgeving, de attitude van werkgevers, te weinig bekendheid met en kennis over autisme bij werkgevers, transitieplanning, te weinig autismespecifieke arbeidshulpverlening of door hoe het sollicitatieproces wordt vormgegeven. Werkgevers zijn een cruciale extrinsieke factor, omdat zij immers degenen zijn die iemand met autisme in dienst moeten nemen en ondersteunen op de werkplek.’

(Tekst gaat verder onder de foto)

INSAR-blog KvdB 120518 afb1


Vandaar dat Scott en collega’s een tool hebben ontwikkeld die zich specifiek op werkgevers richt. De ‘Integrated Employment Success Tool’ (IEST) is ontwikkeld om werkgevers beter toe te rusten om iemand met autisme in dienst te nemen. De tool versterkt de kennis en vaardigheden van de werkgever en is bedoeld om werkgevers meer zelfvertrouwen te geven.


(Tekst gaat verder onder de foto)

INSAR-blog KvdB 120518 afb2


‘Werkgevers zeggen regelmatig dat ze best iemand met autisme in dienst willen nemen, maar doen het uiteindelijk niet’, aldus Scott. ‘Als je dan vraagt waarom, blijkt dat ze vooral allerlei obstakels zien. En die obstakels gaan een torenhoge berg vormen in hun gedachten. Door de tool leren ze dat er soms alleen maar hele kleine aanpassingen nodig zijn om de werkplek aan iemand met autisme aan te passen. Die berg met problemen blijkt dan best mee te vallen.’

Het onderzoek dat op INSAR gepresenteerd werd, had als doel om te testen of de tool effectief was in het verbeteren van het zelfvertrouwen en de kennis van werkgevers met betrekking tot het aanpassen van de werkomgeving aan de behoeften van mensen met autisme.

(Tekst gaat verder onder de foto)

INSAR-blog KvdB 120518 afb3


De onderzoeksresultaten lieten zien dat de tool het zelfvertrouwen van werkgevers vergroot voor wat betreft het maken van aanpassingen op de werkplek. Door de tool kregen werkgevers meer kennis over autisme en over welke aanpassingen ze zouden kunnen doen, zoals bijvoorbeeld aanpassen van werktijden of verminderen van prikkels. Deze kennis vergrootte hun zelfvertrouwen.
De tool bleek geen effect te hebben op de attitude van werkgevers met betrekking tot autisme. Een mogelijke verklaring is dat de werkgevers die meededen aan het onderzoek bij aanvang al een positieve houding hadden ten opzichte van mensen met autisme en positief stonden tegenover het idee om mensen met een beperking werk te bieden. Scott: ‘We hadden de tool ook graag willen testen bij werkgevers die geen positieve attitude hebben, maar deze werkgevers willen niet aan een dergelijk onderzoek meewerken. Sowieso was het erg lastig om werkgevers te vinden die bereid waren mee te doen. De meeste werkgevers zijn druk, lastig om mee in contact te komen, en degenen die wel meededen aan het onderzoek deden dat soms maar half. Het betrekken van werkgevers bij het project was het moeilijkste gedeelte.’

Verslag op basis van de presentatie:

'Evaluating the effectiveness of an autism-specific workplace tool'
Melissa Scott, Marita Falkmer, Torbjorn Falkmer, Sonya Girdler

INSAR, zaterdag 12 mei 2018


INSAR-blog KvdB 120518 afb4

INSAR-blog KvdB 120518 afb5

 

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.