030-2299800
Passend Onderwijs

Ook voor leerlingen met autisme

In 2014 werd de onderwijshervorming 'passend onderwijs' ingevoerd. Sindsdien zijn scholen - regionaal verenigd in zogeheten samenwerkingsverbanden - verplicht om voor elke leerling een passende onderwijsplek te vinden, dus ook voor leerlingen met een beperking. Dat kan een plek zijn in het reguliere onderwijs, maar ook een plek op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook het MBO is verplicht om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te bieden. 

 

Belangrijke doelen van passend onderwijs zijn het terugdringen van het aantal thuiszitters (onder wie relatief veel kinderen en jongeren met autisme) en het stoppen van de explosieve groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme vindt dat ouders van kinderen en jongeren met autisme zo veel mogelijk betroken moeten worden bij de ondersteuning van hun kind op school. Zij zijn vaak de échte experts als het gaat om de behoeften van hun kind.

Informatiepakket voor lidorganisaties van Ieder(in) over passend onderwijs

Ieder(in) maakt zich sterk voor goed onderwijs voor kinderen met een beperking. Een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen, staat later sterker in de samenleving. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Het spreekt vanzelf dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een optimale ontwikkeling en dus op goed onderwijs. 
Samen met Oudervereniging Balans heeft Ieder(in) een informatiegids Passend Onderwijs uitgebracht. In de gids kunnen ouders of verzorgers lezen wat passend onderwijs voor hun kind betekent. De gids bevat onder meer actuele informatie over wetgeving passend onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind.

Het is een informatiepakket met hierin de onderwerpen:

  • Tips voor informatie over passend onderwijs
  • Artikel over passend onderwijs
  • Bijeenkomst organiseren over passend onderwijs

De gids is te bestellen via de webwinkel van Balans digitaal (tegen verzendkosten):
http://www.balansdigitaal.nl/data/producten-webwinkel/brochures/passend-onderwijs-herzienegids-voor-ouders/SteunpuntPassendOnderwijs

 

Om de website goed te laten functioneren en te verbeteren gebruiken wij cookies. Als u de website verder gebruikt dan gaat u hiermee akkoord. Zie onze privacyverklaring, die ook geldt als u lid wordt of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.