030-2299800
Passend Onderwijs

Ook voor leerlingen met autisme

In 2014 gaat de Wet Passend onderwijs van kracht. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en in het MBO.

De invoering van Passend onderwijs heeft dus gevolgen voor de organisatie van het onderwijs aan leerlingen met  autisme. De NVA wil dat er dan ook echt onderwijs op maat is voor àlle leerlingen met autisme. Dus geen thuiszitters meer. Ook maken we ons hard voor de positie van ouders in passend onderwijs. Ouders moeten door school zo veel mogelijk betrokken worden als ervaringsdeskundigen met veel kennis over hun kind.   

Politieke lobby

Samen met landelijke partijen als Balans, het Platform VG  en de CG-Raad  benaderen we de politiek met onze zorgen en wensen. Concrete acties:

Brandbrief over Passend onderwijs
Op 29 april 2014 is er van Balans en de NVA een brief uitgegaan naar Staatssecretaris Sander Dekker van OCW, waarin wij hem de zorgen van ouders over Passend onderwijs laten weten en een start maken met de oplossingen. Uit een enquête, die bureau Centron uitvoerde in opdracht van het NCRV programma ‘Altijd Wat’ in samenwerking met Balans, blijkt dat bijna de helft van de ouders Passend onderwijs geen goed idee vindt. Balans en de NVA hebben het grootste begrip voor de zorgen van deze ouders. Wel zijn wij van mening dat Passend onderwijs in de basis een goed initiatief is maar de voorwaarden waaronder het nu uitgevoerd wordt, nog veel te wensen over laat. In de brief aan de Staatssecretaris geven wij aan welke oplossingen wij denken te kunnen bieden. Een daarvan is een campagne om de samenwerking tussen ouders en scholen te stimuleren en te faciliteren. Aan de enquête deden in totaal ca. 1500 ouders mee, waarvan 679 lid zijn van Balans of de NVA. Op 29 april 2014 werd  op TV 2 in het programma Altijd Wat, verder ingegaan op de uitkomsten van de enquête. U kunt hier doorklikken naar de brief .

Kijk verder ook naar het programma van het symposium van Balans over ‘Wat kunnen wij onze kinderen meegeven bij de start van het Passend onderwijs’.

Reacties kan men sturen aan info@balansdigitaal.nl.

Zie ook de site van Balans:

http://www.balansdigitaal.nl/data/nieuws/2014/april/brandbrief-over-passend-onderwijs/

 

Regionale belangenbehartiging

De NVA ondersteunt regionale groepen  van ouders,  die aandacht voor leerlingen met autisme vragen bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  

Als u zich in uw eigen regio actief wilt inzetten voor passend onderwijs aan  leerlingen met autisme, neem dan contact op met Stance Venderbosch, stance.venderbosch@autisme.nl

 

Lees meer informatie over autisme en onderwijs

Informatiepakket voor lidorganisaties van Ieder(in) over passend onderwijs

Ieder(in) maakt zich sterk voor goed onderwijs voor kinderen met een beperking. Een kind dat zich optimaal kan ontwikkelen, staat later sterker in de samenleving. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Het spreekt vanzelf dat ook kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, recht hebben op een optimale ontwikkeling, en dus op goed onderwijs. Met ingang van aanstaand schooljaar (2014 – 2015) wordt Passend onderwijs ingevoerd.
Samen met Oudervereniging Balans hebben zij een informatiegids Passend Onderwijs uitgebracht. Deze gids is onlangs volledig geactualiseerd. In de gids kunnen ouders of verzorgers lezen wat passend onderwijs voor hun kind betekent. De gids bevat onder meer actuele informatie over wetgeving passend onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar passend onderwijs voor een kind.

Het is een informatiepakket met hierin de onderwerpen:

  • Tips voor informatie over passend onderwijs
  • Artikel over passend onderwijs
  • Bijeenkomst organiseren over passend onderwijs

De gids is te bestellen via de webwinkel van Balans digitaal (tegen verzendkosten):
http://www.balansdigitaal.nl/data/producten-webwinkel/brochures/passend-onderwijs-herzienegids-voor-ouders/SteunpuntPassendOnderwijs

Ieder(in) en Balans werken samen in het Steunpunt Passend Onderwijs. Bij dit steunpunt kunnen ouders vragen stellen over passend onderwijs. Dat kan via de website Steunpunt passend onderwijs: http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/vragen/bellen-of-mailen/ of via 0800-5010 (maandag t/m vrijdag van 10.00 uur -15.00 uur).

Het is een informatiepakket met hierin de onderwerpen:

  • Tips voor informatie over passend onderwijs
  • Artikel over passend onderwijs
  • Bijeenkomst organiseren over passend onderwijs