Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Sponsoring en subsidies

Mooie projecten dankzij onze sponsoren

Dankzij de steun van diverse sponsoren initieert de NVA prachtige en nuttige activiteiten en projecten voor een beter leven voor mensen met autisme en hun naasten.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor de vereniging is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. De NVA heeft ook een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF-keurmerk), wat betekent dat de basisorganisatie op orde is.

Graag willen we al onze sponsoren enorm bedanken dat zij ons werk een warm hart toedragen. In het bijzonder willen we  de volgende partijen bedanken voor hun steun: