Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Actuele oproepen

Deelnemers voor onderzoek gezocht

Wilt u op dit prikbord of in ons magazine Engagement met Autisme ook een oproep plaatsen?

U kunt hier een oproep aan ons doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vermeld in de oproeptekst in ieder geval:

  • naam onderzoeksinstituut of universiteit
  • doel en meerwaarde van het onderzoek (waarom is het onderzoek belangrijk)
  • omschrijving van deelnemers die worden gezocht (zo precies mogelijk)
  • wat van deelnemers wordt gevraagd (zo concreet mogelijk)
  • contactpersoon voor het onderzoek (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Bekijk hieronder de actuele oproepen voor deelname aan onderzoek:

Hoe verliep jouw overgang van de Jeugd GGZ naar de volwassenenzorg?

Als jij vóór je 18e de diagnose autisme hebt gekregen, zijn we benieuwd naar jouw ervaringen

met deze overgang!

 

Het duurt slechts 10-15 minuten! Deel jouw ervaringen via:

https://limesurvey.hr.nl/index.php/483597?lang=nl

Lees meer over het onderzoek in deze pdf

Wat houdt het onderzoek in? Er zal van u gevraagd worden om 10 dagen lang 10x per dag een kort vragenlijstje in te vullen op een app die u kunt installeren op uw telefoon. Daarnaast zal er gevraagd worden om bij iedere vragenlijst een speekselmonster te nemen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in Eindhoven. De afspraken die aan het onderzoek verbonden zijn vinden dan ook plaats in Eindhoven. Eventuele reiskosten worden vergoed. Als dank voor deelname krijgt u van ons 75 euro aan VVV bonnen.

Let op. Als u in het verleden klinisch opgenomen bent geweest voor psychische problematiek mag u helaas niet deelnemen.

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Mail dan naar: 

e.ottenheijm@student.maastrichtuniversity.nl

Voor mijn studie (autisme specialist Rino Hogeschool te Utrecht) werk ik aan een praktijkonderzoek in samenwerking met Stichting MEE (Heerlen) en Stichting Lotgenotengroep Autisme Limburg.
Dit praktijkonderzoek meet de effectiviteit van lotgenotencontact. Daarnaast is uw persoonlijke mening van belang in dit onderzoek.

In dit praktijkonderzoek is de centrale hypothese:
Lotgenotencontact, voor volwassenen met een ASS-diagnose, draagt bij aan een beter sociaal netwerk, meer sociale steun, empowerment en zelfwaardering waardoor indirect de kwaliteit van leven bevorderd wordt, en volwassenen met een ASS-diagnose minder een beroep hoeven te doen op (betaalde) zorg.

Met de resultaten van dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan om de effectiviteit van lotgenotengroepen te behouden of verder te ontwikkelen.

De antwoorden worden anoniem verwerkt.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Mocht u nog vragen willen stellen of feedback willen geven, stuur dan een mail naar:
autisme2112@gmail.com

Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan.

http://www.thesistools.com/web/?id=535869

Dank voor u medewerking,

Marlien Pijler

Het invullen van de vragenlijst neemt minder dan 10 minuten in beslag en deelname is geheel anoniem. Daarnaast is het resultaat van het onderzoek is van groot belang bij het vergroten van de participatie van mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarkt, en daar kunt u dus aan bijdragen!

Manon van der Stam 

 

Mocht u vragen hebben over de vragenlijst, of mijn onderzoek in het algemeen, dan kunt u contact opnemen via dit e-mailadres: manonvdstam@gmail.com

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

 

 

Waar gaat de vragenlijst over?

We onderzoeken de ervaringen van jongvolwassenen met autisme die rond hun 18e zijn gestopt met de zorg vanuit de Jeugd-GGZ en jongeren die toen een overstap hebben gemaakt naar de volwassenenzorg. In de vragenlijst wordt gevraagd naar de ervaringen en de mening van deze jongeren.

 

Wie kan de vragenlijst invullen?

De vragenlijst is bedoeld voor jongeren met de diagnose autisme tussen de 18 en 25 jaar, die:

1) vanuit de Jeugd-GGZ zijn overgestapt naar de Volwassenen GGZ, OF

2) rond hun 18e zijn gestopt met de behandeling in de Jeugd GGZ.

 

Wat wordt er van mij verwacht?

We vragen je om een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Voor elke vraag kies je het antwoord dat het beste bij jouw situatie past. 

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek

De online vragenlijst vind je via:

https://limesurvey.hr.nl/index.php/483597?lang=nl

Doel:

Het doel is om te onderzoeken hoe kinderen met ADHD en ASS van elkaar verschillen in het leren door middel van sociale beloning (speeltijd met de ouders/verzorgers) en materiële beloning (geld of cadeautje).


Deelname:

Het kind en de ouder komen twee keer langs in Groningen: één keer voor een intake (vragenlijst voor de ouder en IQ-test voor het kind) en één keer voor een onderzoek (testjes op de computer en meting van de hersenactiviteit voor het kind en vragenlijst voor de ouder). De kinderen verdienen tijdens het onderzoek verschillende beloningen.


Informatie:

Voor een informatiepakketje kunt u mailen naar disneyonderzoek@rug.nl met vermelding van naam, adresgegevens en voor welke groep uw kind in aanmerking komt (ASS, ADHD of ZONDER diagnose).


Het Nederlands Autisme Register (NAR) is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel van dit register is om via online vragenlijsten zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mensen met autisme in Nederland. Hierdoor kunnen we meer inzicht krijgen in de verschillen tussen mensen met autisme.

In het register kunnen kinderen én volwassenen met autisme worden ingeschreven. Lees meer op de website van het NAR

Klik hier voor de folder over het Nederlands Autisme Register (PDF, 300 Kb)

Doe mee aan het Nationaal Autisme Register

Via de website www.wehebbenhersensnodig.nl doet de NHB een oproep om registratie als hersendonor te overwegen. Door u aan te melden als hersendonor draagt u bij aan het vinden van oorzaken en oplossingen, en zodoende aan een hogere kwaliteit van leven voor mensen met een psychiatrische aandoening en hun naasten.

Myrthe van der Meer, o.a. bekend van haar boeken PAAZ en UP, zelf hersendonor met een autisme spectrumstoornis (syndroom van Asperger) en een bipolaire stoornis, is een van de vijf donoren die de campagne een gezicht heeft gegeven. Op de website leest u de motivatie van Myrthe van der Meer en de andere donoren om hersendonor te worden.