Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Actuele oproepen

Bewoners met autisme gezocht

Wilt u op dit prikbord of in ons magazine Engagement met Autisme ook een oproep plaatsen?

U kunt hier een oproep aan ons doorgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vermeld in de tekst in ieder geval:

 • locatie van het wooninitiatief
 • omschrijving van de aard van de begeleiding
 • omschrijving van type bewoners dat wordt gezocht
 • contactpersoon voor het wooninitiatief (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Bekijk hieronder de actuele oproepen van wooninitiatieven:

Het gaat om een jonge dame van 18 jaar met autisme / normale begaafdheid. Ze woont bij ons in een groep van 6 jongeren met alleen een eigen kamer en moet verder alle voorzieningen delen. Dit levert veel stress op bij haar en haar groepsgenoten en we zijn met spoed op zoek naar een andere woonruimte waar ook begeleiding aanwezig is.

Ik hoor het graag als iemand iets weet!

Reacties graag naar: anoukp@leermakerszorggroep.nl

Woongeluiden van buren zijn op zich niet zo'n probleem, maar wel als er harde muziek of het slaan met deuren bij komt kijken. Ik heb niet veel ruimte nodig en ben al jaren op zoek naar iets dat ik kan betalen (iets tussen de 350 en 420 euro per maand). Wie oh wie zou mij aan een plekje kunnen helpen?

Reacties graag naar: hawk_eye47@hotmail.com

Mijn dochter is 26 jaar en verblijft inmiddels 7 jaar in GGZ-klinieken.

Ik zou graag van gedachten wisselen met andere ouders om te kijken of we zelf een betere woon/zorgplek kunnen creëren, liefst in de regio Haarlem.

Reacties graag naar: Hanneke Joosten, hannekej@hotmail.com

De zorg is erop gericht je zelfredzaamheid te vergroten. Dat wil zeggen: dat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Van de dingen die je zelf kunt wordt verwacht dat je ze ook zelf doet. En in wat je niet zo goed kunt wordt je ondersteund. Die ondersteuning is er altijd op gericht je in de toekomst weer zo zelfstandig mogelijk te laten worden. En er wordt samen met jou bekeken hoe je kunt werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.


Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.
Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in ons wooninitiatief. Hier worden 2 bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.
Er is ook begeleiding bij het huishouden eten koken, vrijetijdsbesteding etc.

Reacties graag naar: info@huizehenricus.nl

Uitgangspunten hierbij zijn zelfredzaamheid, ontwikkeling en zelfontplooiing.
De begeleiding zal op maat zijn en indien wenselijk kunnen de inmiddels betrokken begeleiders ook mee.

Er is een inloopavond gepland op 18 december a.s. vanaf 19.30 in 't Trefpunt in Heeten.

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u onze eerste nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een mailtje sturen naar swbootsveld@gmail.com

Dit ouderinitiatief is per 1 november 2008 gerealiseerd voor (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis en normale begaafdheid.

In een bestaand complex van 32 huurappartementen heeft Woondroom nu de beschikking over 7 appartementen. In zes appartementen wonen onze bewoners zelfstandig, zij huren het appartement van de woningstichting. In het zevende appartement is de gezamenlijke huiskamer plus het kantoor voor de begeleiding. De huidige 5 bewoners zijn vier mannen en een vrouw.

De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgesteld. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. De gezamenlijke activiteiten worden door groepsbegeleiders begeleid.

Zes dagen in de week kan ’s avonds (op zaterdag: ’s middags) worden gegeten in de huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider bereid. Na het eten gezellig koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat ieder weer naar zijn/haar eigen huis.

Twee zondagen per maand is er ook mogelijkheid voor begeleiding (incl. maaltijd).

Woondroom Schipluiden biedt begeleiding welke uit PGB (indicatie met beschermd wonen/WMO) wordt gefinancierd.

De woonkosten (huur, levensonderhoud e.d.) worden door de bewoner van eigen loon en/of Wajong uitkering betaald. 

Woondroom Schipluiden is een ouderinitiatief . Dit wil zeggen, dat ouders actief betrokken blijven bij hun "kind" en het wooninitiatief. Van ouders wordt onder meer verwacht dat zij blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de andere ouders en begeleiding.

Interesse? Neem dan contact op via: wilenneldegids@hetnet.nl (secretariaat) of info@woondroomschipluiden.nl

Hij is 47 jaar en op zoek naar een prikkelarme beschermd/beschutte woonvoorziening. Daarnaast zou hij gebruik willen maken van dagbesteding. Hij zou heel graag op een plek willen wonen waar huisdieren (poezen) zijn toegestaan.

Reacties graag naar: m.lammersen@aoverstep.nl

Omdat een woning en de omgeving aan bepaalde eisen moeten voldoen en ik, indien nodig, terug moet kunnen vallen op iemand die mij ondersteunt, gaat mijn voorkeur uit naar een woonproject. Ik ben een rustige, vriendelijke man die goed voor zichzelf kan zorgen.

Reacties graag naar: de_arnold@hotmail.com

We werken met helder omschreven werkprocessen. Wij hebben vanaf 1 januari weer plek. zie www.hoevehoogland.nl

Het fort biedt ook de mogelijkheid om behandeling te krijgen gericht op autisme/vanuit autisme bekeken..

In het fort komen dagjesmensen voor bijvoorbeeld een kop koffie.
Onze cliënten kunnen laagdrempelig sociale contacten opdoen.
Het fort is toegankelijk voor mensen met ASS uit iedere gemeente in Nederland.

Het verblijf in het fort is altijd voor de duur van 3 jaar.
We leiden u graag eens rond.

Telly Noutsis
Directeur Zorg en Netwerk
De Heren van Zorg

www.fortkijk.nl 
www.deheerenvanzorg.nl 

Je krijgt een mooie eigen kamer met je eigen douche en wc.
Veel betrokken Professionele Begeleiding.
Veel structuur maar ook avontuur, door veel sport- en ontspanningsactiviteiten.
Gezond en eigenwijs leven is ons motto!

Huize Henricus.
Emmercompascuum.


info@huizehenricus.nl

Wie weet waar mijn zoon terecht kan in de omgeving van Leeuwarden/Friesland?

Reacties graag naar: bakock@kpnmail.nl

Wij zijn op zoek naar een kandidaatbewoner die

 • een gediagnosticeerde stoornis heeft in het autistische spectrum 
 • een officiële zorgindicatie heeft met een PGB 
 • Een behandelaar heeft die bereid is samen te werken met de begeleiding van de woongroep 
 • tussen de 20 en 30 jaar oud is 
 • geen verstandelijke beperking heeft 
 • geen gedragsstoornis of verslaving heeft die voor medebewoners gevaar op kan leveren of hun functioneren als groepslid ernstig kan belemmeren 
 • een belangenbehartiger (ouder) heeft die actief deel wil nemen aan het bestuur van de woongroep 
 • past bij de overige bewoners in de woongroep, om dit te beoordelen wordt advies ingewonnen bij een ASS-deskundige 


Van de toekomstige bewoner wordt verder verwacht

 • dat zij/hij begeleiding accepteert 
 • dat hij/zij zich verplicht om deel te nemen aan activiteiten die nodig zijn om de groep goed te laten functioneren, waaronder in elk geval huisvergaderingen en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte 
 • dat zij/hij een meerwaarde ziet in het wonen in een groep en dus bereid is om met enige regelmaat ook aan andere groepsactiviteiten deel te nemen, bijvoorbeeld gemeenschappelijke maaltijden 


Reacties, met een uitgebreide beschrijving van de kandidaatbewoner, naar de toelatingscommissie van het bestuur. 
Ook kunt u contact opnemen met de leden van de toelatingscommissie (zie onderstaande nummers). 

Ineke van der Lugt: inekevanderlugt@gmail.com (Tel: 06-16453355)

Marijke Kroonsberg: kroonsberg@ telfort.nl (Tel: 020-6457607)


Een reactie op uw mail kunt u verwachten binnen enkele dagen van ontvangst.

Onze missie is aandacht voor de behoeften van het dier als individu, maar ook voor de mens als persoon met individuele behoeften. Onze ervaring is dat het contact met katten vooral helend en rustgevend is voor kwetsbare mensen met ASS, en NAH.

Stichting Queri is met steun van de gemeente Groningen op zoek naar een locatie waar wij naast dagbesteding met en voor katten, ook beschermd wonen kunnen bieden. Op de locatie komt ook een poezentuin met sociaal café voor ouderen en rolstoel-afhankelijke bezoekers en vrijwilligers. Wij denken aan mensen die in aanmerking komen voor wonen in een zorgboerderij, maar die geen binding voelen met landbouwhuisdieren.

In principe willen wij een woongroepje vormen met mensen die ASS hebben, NAH al dan niet met een verstandelijke beperking. Andere belangstellenden mogen ook reageren. Met toekomstige bewoners en ouders wordt overlegd welke zorg nodig is en waaruit deze bekostigd wordt. Belangrijk is het creëren van een woonsfeer waarbij ieder tot zijn recht komt en gerespecteerd wordt in persoonlijke behoeften.

Leeftijden zijn in principe vanaf 18 jaar voor beschermd wonen en vanaf 16 jaar voor dagbesteding. Onze voorkeur gaat uit naar langdurige zorg vanwege het realiseren van een rustige woonsfeer.

Belangstelling? Mail naar: querido@ziggo.nl

Hij heeft een Wajong uitkering en een beschikking voor beschermd wonen. 

Reacties graag naar: annemiekblank@outlook.com

De deelnemers runnen samen met ons de boerderij. Wij vinden ieder mens uniek en we hebben allemaal onze mogelijkheden en beperkingen. Door deze te accepteren leren we van elkaar. De deelnemers van de boerderij, krijgen de tijd en ruimte om het beste uit zich zelf te halen.

Voor meer informatie: training@menleren.nl

De kamers zijn gesitueerd in een mooie grote boerderij waarvan een afgescheiden deel ook als Quiltwinkel gebruikt wordt, onderdeel van PiTi. Met de bushalte voor de deur zijn Assen, Stadskanaal en Groningen alsook Emmen makkelijk te bereiken. Er zijn reeds 4 inschrijvingen en er zijn nog 4 plekken vrij.

Er is 24 uur begeleiding. Er is een open en overlegstructuur. Je maakt samen afspraken, jouw mening telt ook mee. Je hebt een tijdsbesteding bij PiTi, collega's, je hebt werk of volgt een opleiding. PiTi is ook bezig met de voorfase om appartementen te ontwikkelen in Nieuw-Buinen. Inschrijven is mogelijk.

Meer over PiTi is te vinden op de website: www.stichtingpiti.nl

Wanneer u in Harmelen of omgeving woonachtig bent met een woonvraag maar geen autistisch spectrum stoornis heeft, echter heeft u toch begeleiding nodig om zelfstandig te wonen, dan gaat de initiatiefnemer ook graag met u in gesprek.

Reacties graag naar: barbara@woonlink.nu

Als je een stoornis in het autistisch spectrum hebt, wil je ook je eigen leven leiden. Dus wonen, je diploma halen, werken en je vrije tijd besteden, net als iedereen. Alles wat je nodig hebt om te kunnen leven, kun je leren in het Woontrainingscentrum TriASS. Het wonen en trainen is tijdelijk en verloopt in fases. Er zijn 3 fases, iedere fase duurt één jaar.
Het WTC is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een aandoening in het autistisch spectrum. Iedereen die wil investeren in de toekomst, is welkom bij het WTC.

Interesse, stuur dan een e-mail naar info@autismecentrumhaarlem.nl
Of bel gerust voor meer informatie met Annemarie Jonker, tel. 06 - 45301954,
of Marjolein Triest, tel. 06 - 51380382.


Websites:

www.autismecentrumhaarlem.nl
www.triass.nl

Welke ouders zoeken ook een passende woonplek met begeleiding voor hun zoon/dochter?
Onze zoon heeft een beschermd wonen indicatie.

Denk je er al enige tijd over na en wil je samen verder kijken dan hoor ik dat graag, kunnen we samen voor een geschikte plek en zorg gaan zoeken.

Graag contact opnemen via mailadres: onsjet@hotmail.com

Het zal mogelijk zijn eigen huisdieren mee te nemen, dieren spelen een belangrijke rol op de boerderij.

We gaan uit van een huur en minimale begeleiding vanuit pgb van 5 uur per week. We zouden deze woonvorm over ongeveer een jaar gerealiseerd willen hebben.

(Oproep geplaatst juni 2017)

Reacties graag naar: natasjaenpatrick@home.nl

Zorgvilla Kakelbont ligt in een rustige en groene omgeving. Bij ons staat rust en liefde centraal. Neem gerust contact op voor meer informatie.

slvdveen73@gmail.com

Eigen appartement met badkamer, toilet, slaapkamer, gezamenlijke woonkamer en buitenruimte.

24/7 zorg met slaapwacht.
Zzp vanaf 4 in PGB. 
Kleinschalig, 8 bewoners. 
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Reacties graag naar: margotpino26@live.nl

Onze zoon heeft een beperking in het autismespectrum. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders / verzorgers in een soortgelijke situatie die ook op zoek zijn naar een goede woonplek met passende begeleiding in Etten-Leur of Breda.
Bij interesse en voor meer informatie kunt u bellen naar 06-12397478.

E-mail: leonorevantienen@gmail.com

Binnen het reguliere onderwijs (VWO) is hij stukgelopen op het sociaal-emotionele vlak en is hij vorig schooljaar gestart in 3 HAVO. Hij heeft sinds 2014 de diagnose Asperger, MCDD en PTSS. We krijgen ondersteuning via het Leo Kannerhuis. Maar zij kunnen hem blijkbaar intern geen plek bieden, voordat er een woonruimte wordt gevonden, voor na de behandeling.

Omdat wij als gezin hem niet genoeg directe nabijheid en aansturing kunnen bieden en dit te belastend is voor de andere gezinsleden, zijn wij op zoek naar een geschikte woonplek. Waar hij zich kan ontplooien tot een jong-volwassene en tussen zijn leeftijdsgenootjes zit. En binnen begeleid wonen een stap kan gaan zetten naar meer zelfstandigheid.

Reacties graag naar: nens@telfort.nl

Heel graag op een zorgboerderij. Wij gaan indicatie beschermd wonen of pgb via wmo aanvragen, advies daaromtrent is ook welkom!

Reacties graag naar: danielledruif@gmail.com

 

Hij is 42 jaar en heeft bijna z'n hele leven in huizen voor begeleid wonen gezeten, met daar tussendoor perioden op straat geleefd omdat hij daar niet was te handhaven. Hij is een lieve jongen maar is heel moeilijk om mee om te gaan.

Reacties graag naar: h.vander.wal5@kpnplanet.nl

Liefst in de buurt van Zuid-Holland, Zeeland of West-Brabant.

Reacties graag naar: alagerwerf@kliksafe.nl

Mijn vader is hertrouwd en ik leef nu met drie zusjes - wat ik leuk vind, maar i.v.m. mijn autisme en PDD-NOS te druk. Ik groei momenteel sociaal enorm maar met de juiste begeleiding kan en durf ik meer. Ben creatief, hou van koken en weet alles van dieren en zou best naar het MBO willen maar heb dan meer hulp nodig. Thuis kan ik al aardig wat, zoals afwassen, maar ik ben ook sterk en fiets ook graag.

Groet Thomas

Reacties graag naar: sanlouise74@gmail.com

Mijn naam is Jacky Gerrits, getrouwd en vader van drie kinderen en woonachtig in Dreumel.

Onze jongste zoon van 16 heeft de diagnose ADHD, PDD-NOS subtype MCDD, Gilles de la Tourette en een angststoornis.
Jarenlang hebben wij getracht, d.m.v. therapieën, ondersteuning, korte en lange opnames voor behandeling, onze zoon binnen ons gezin te houden. Helaas hebben we in de zomer van 2016 moeten concluderen dat dit niet langer mogelijk is en zijn wij op zoek gegaan naar een passende woongroep voor hem.

Zoektocht
In onze zoektocht naar een passende woonomgeving voor onze zoon, kwamen we er achter dat er in de regio west maas en waal geen passend zorgaanbod voorhanden is.
Het reguliere zorgaanbod sluit onvoldoende aan bij de bijzondere zorgvraag van deze jongeren.

Mijn Droom
Een eigen plek voor onze zoon, dicht bij huis, waar hij zich veilig voelt en gelukkig is.
Waar hij zichzelf kan/mag zijn, maar ook waar hij zich kan ontwikkelen.

Hoe gaan we die droom waarmaken?
Middels een nog op te richten tichting “WiFiNN”, het realiseren en in stand houden van een kleinschalige wooninitiatief voor deze jongeren.
Wonen, werken en vrije tijd worden ondersteund door zorg op maat, dus afgestemd op de persoon.

Doelgroep
Het gaat om normaal begaafde (IQ >85) jongeren/jongvolwassenen (+/- 14+) binnen het Autisme Spectrum Syndroom met (complexe) psychiatrische problemen en gedragsproblemen.
Zij kunnen niet wonen in een normale woongroep. De jongeren hebben mogelijk al diverse opnames of behandelingen achter de rug. Thuis wonen is door hun problemen ook geen optie. Deze jongeren hebben veel directe nabijheid, aansturing en toezicht nodig.
Dat kan het thuisfront in de meeste gevallen onvoldoende bieden, vaak is dit te belastend voor hen en de overige gezinsleden. Daarnaast richten we ons ook op normaal begaafde jongvolwassene met ASS die binnen begeleid wonen graag een stap willen zetten naar meer zelfstandigheid.

Zorg
De stichting stelt zich ten doel het project door een enkele zorgaanbieder te laten begeleiden.
Deze begeleiding wordt bekostigd vanuit de gemeente (jeugdzorg) of een zorgzwaarte pakket GGZ, passend bij 24-uurs zorg en de mogelijkheid tot individueel maatwerk. In samenwerking met de zorgaanbieder wordt specifieke deskundigheid per individu ingezet en krijgt ieder de zorg die hij/zij nodig heeft. Men dient te beschikken over een indicatie vanuit de jeugdzorg of indicatie beschermd wonen, minimaal GGZ3.

(Betaalbaar) Wonen
Iedere jongere / jongvolwassene bewoont zelfstandig een eigen appartement.
De appartementen zijn geclusterd in een rustige, sociaal veilige woonomgeving, waar gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen als winkels en openbaar vervoer.
Tevens beschikt het complex over gemeenschappelijke voorzieningen zoals huiskamer, keuken, hal en terras. In deze ruimte kan er eventueel gekookt en/of gegeten worden en vinden er gezamenlijke activiteiten plaats. Omdat veel jongeren uit de doelgroep financieel afhankelijk zijn van een uitkering zoals Wajong, streven we naar wonen met huurtoeslag zodat de woonlasten betaalbaar blijven.

Om mijn droom te kunnen realiseren ben ik op zoek naar ouders met dezelfde droom.

Kunt/wilt u met mij de schouders onder dit initiatief zetten? Dan kom ik graag in contact met u.

E-mail: WiFiNN@Outlook.com
Tel.: 06-81875589

U kunt reageren via e-mail evatimmerman49@gmail.com

Er zijn 3 wooneenheden op 1 adres, op een voormalige boerderij waar volop mogelijkheid is voor het houden van dieren en ontwikkelen van projecten.
Er zit 2 hec. grond bij met stallen.
Indeling: in woning met 5 slaapkamers; en 2 woningen met 2 slaapkamers.

Voor meer informatie en reacties: sjvanvliet@hotmail.nl