Lidmaatschap AutismeFonds Info&advies Aanmelden zoek&vind 030-2299800
Lotgenotencontact

Voor verschillende doelgroepen

Contactgroepen

Voor Zuid-Limburg zijn enkele contactgroepen actief, in het bijzonder voor ouders van kinderen met autisme. De komende praatavond is op woensdag 20 juli a.s. en na de zomervakantie is de eerstvolgende op woensdag 21 september. Aanmelden kan bij dhr. R. in ’t Veld, tel.: 045-5715217, e-mail molnar-intveld@ziggo.nl.

Mocht er belangstelling zijn voor bepaalde thema’s dan kan dat ook worden gemeld. Gedacht kan worden aan thema’s als het PGB en de nieuwe Wajong.


Lotgenotengroep

Verder is er een lotgenotengroep voor volwassenen, die 1x per 2 weken een inloop hebben en 1 x per maand een activiteit. Verdere informatie is te vinden op www.lgal.nl.