030-2299800
Leestips

Over levensloopbegeleiding

Balanceren op de levenslijn. Een werkdefinitie van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme en hun naasten.  Werkgroep Vanuit Autisme bekeken van het minsterie van VWS. 

Weerbaar bij veranderingen, intreerede uit 2009 van Jan-Pieter Teunisse, lector levensloopbegeleiding bij autisme aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders. Rapport van de Gezondheidsraad uit 2009. 

Autismevriendelijk wonen. Volwassenen met autisme, een vergeten groep op de woningmarkt? Brochure van PAS Nederland, belangenorganisatie voor mensen met autisme. 

Op weg naar rust. De PILLAR-methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme. Herman de Neef, Inspired Quality Publishers

Plan B. Een vernieuwde handreiking voor autisme & communicatie. Marjon Kuipers-Hemken en Gijs Horvers. Uitgeverij SWP.

Levensloopmodel. Werken met autisme. Kristien Smet en Suzanne van Driel. Uitgeverij Maklu (2009)